Search for content in message boards

Hendrick Spoor uit Oud-Claeswael (Klaaswaal), ca 1670

Replies: 6

Re: Hendrick Spoor uit Oud-Claeswael (Klaaswaal), ca 1670

Posted: 1258388641000
Classification: Query
Beste Jan,

We hebben e.e.a. bekeken en de relatie wel kunnen aantonen.

Generatie I

I Jacob Cornelis Spoor is overleden 1664, diaken, winkelier en houtkoper.

12-9-1665: Emmetge Janss, wed. van Jacob Cornelisz. Spoor in dese geadsisteert met Leendert Jansz. van Driel haer broeder en gekoren voogt en: (ter eenre) Cornelis Jacobsz. Spoor en en Dirck Cornelisz. Roobol getrout met Maeijke Jacobs voor kinderen van Jacob Cornelisz. Spoor en Maeijke Adams de comparanten moeder en schoonmoeder. Voorn Emmetje Jansz. blijft in t bezit der boedel goederen, mits goederen tot de winckel behorende, zal de schulden der boedel betalen, de kinderen tot de mondige dage opvoeden en hen dan f 218-0-0 uit zal keren, te betalen de helft en de andere helft op Beijerlantse jaermarckt. Het testament tussen Jacob Cornelisz. Spoors en Emmetje Jans werd gepasseert voor notaris Adriaen van der Houck 4-11-1645 gepasseert. Gedaen 22-9-1665 t.o.v. schepenen van Claeswael. Op 2-11-1666 comp ter secretarievan Cromstrijen Cornelis Jacobsz. Spoors wonende tot Mijnheerse in Zeelant welke door de penninge van zijn vaderlijke en moederlijke besterfenisse nog ondertek. door secr. A. Vos. <1>

Jacob trouwt (kerk) < 9-2-1636 (1) met Maaijke Adams van Berckenbosch, dochter van Adam N.N.. Maaijke is geboren te Weert (li), is overleden < 2-4-1641.

9-2-1636: Claes Claesse schipper als man en voogt van Theuntgen of Kuijntgen Adams dr. van Berkenbosch en Jacob Cornelis Spoor als man en voogt van Maeijcke Adams van Berkenbosch, geboortich van Weert beijde onse inwoners voor zich als vervangende Hendrik Jacobsz. van Weert die ten echte heeft Anneke Adamsdr. van Weert woonende binnen Haerlem henl. schoonsuster en swager hebbende van hem procuratie en tesamen erfgenamen in leven Hendrick van Kuringen mede overleden, in leven wonende in Weert. Zij machtigen bij desen: Jan Jorisse, Jan Loon ende Jan Claesse alle drie burgers der stadt Weert henluijder cosijns en transporteren te Weert goederen uit de sterfhuijse van za. Trijntge Adamsdr. Berckenbosch en voorn. goederen te vercoopen. Gedaen 9-2-1636 t.o.v. de schoudt Lauren Wouters van Wedae en van der Schoor. <2>

Zie ook RA Klaaswaal 4-7-1661.

Van Jacob en Maaijke zijn twee kinderen bekend:

1 Maaycke Jacobs Spoor is overleden > 30-6-1672.

Zij wordt op 30-6-1672 vermeld als de vrou van Dirck Cornelisz. Roboll. Daarna geen vermelding van haar gevonden.<3>

Maaycke trouwt (kerk) < 23-7-1657 met Dirk Cornelis Roobol, zoon van Cornelis (de Jonge) Leenderts Roobol (landeigenaar) en Teuntje Cornelisse. Dirk is geboren ±1631, is overleden ±1698, winkelier, timmerman en wagenmaker.

Hij was winkelier en timmerman in Klaaswaal in 1665. Hij heeft een huijs op het dorp Claeswael met twee haertsteden in augustus 1665. <4,5>
Hij wordt vermeld als overleden in RA Cromstrijen 11 1698.

2 Cornelis Jacobs Spoor.
Cornelis gaat in ondertrouw (kerk) te Middelharnis (zh) 23-5-1658, trouwt (kerk) te Klaaswaal met Jopje Jans van Strijen, dochter van Jan Jansz. van Strijen (bouwman) en Pietertje Pieters van der Schoor. Jopje is geboren >1632 en afkomstig uit Klaaswaal.

Jacob trouwt (kerk) < 2-4-1641 (2) met Emmetje Jans van Driel, dochter van Jan Cornelisz. van Driel (heilige armmeester) en Maertje Bastiaens. Emmetje is geboren ±1620, is begraven te Klaaswaal 13-1-1704.

De vrouw van Jacob Cornelisz. Spoors koopt op 27-7-1659 om f 3-2-0 een ketel uit goederen erfgenamen Lijntge Bastiaens. Borg: Dirck Roobol. <6>

Emmetje was later gehuwd (2) met Jochum Jans Moerkerken.<7>

Jacob Cornelis Spoor assistent en gecoren voogt van Maertge Bastiaens Hij was in 1647 behoutsoon van Maertgen Bastiaensdr., weduwe van lest Jacob Lenertsz. Visser. <8,9>
In RA Cromstrijen 69 1656 staat (onleesbaar) zijn leeftijd vermeld.
Jacob Cornelisz. Spoors gehuwd met Emmetie Jans van Driel. Marigie Bastiaens verv. de verdere kinderen en kintskinderen van Jan Cornelisz. van Driel en machtigen Adriaen Jansz. Meijnaert procureur voor de vierschaar der stad Dordrecht. <10>
De weduwe van Jacob Cornelis Spoors 1664. <11>

Van Jacob en Emmetje zijn vier kinderen bekend:
3 Jan Jacobs Spoor is overleden <1691, schoenmaker, wonende te Klaaswaal.
4 Marijchie Jacobs van der Spoor.
Marijchie was gehuwd met Jan Wense Knoot, zoon van Wens Knoot en Annetje van der Meer. Jan, wagenmaker.
5 Helena Jacobs van der Spoor is overleden 13-2-/ 11-4-1712.
Helena trouwt (kerk) te Klaaswaal (?) < 15-6-1677 met Jacob Pieters van Mechelen, zoon van Pieter (Cleermaeker) Jacobsz. van Mechelen en Margrietha (Grietje) van Leeuwen. Jacob is geboren 1640/1645, is overleden te Klaaswaal (?) ±1687, meester chirurgijn en buurmeester.

Het doopboek van Strijen over deze periode ontbreekt; het oudst bekende doopboek begint pas in 1655. Omdat Jacob zijn dochter Margrieta heeft genoemd en omdat in die periode geen andere families voorkomen met dezelfde familienaam, is aangenomen dat Jacob Pietersz van Mechelen een zoon is van Pieter Jacobsz van Mechelen en Margrieta van Leeuw

en.Jacob Pieters van Mechelen was meester chirurgijn en buurmeester te Klaaswaal (16701687) en ontvanger van de verponding over Klein Cromstrijen (1678) en kleine boer, woonde tot 1680 aan de Molendijk te Klaaswaal, daarna aan de Voorstraat aldaar.

6 Hendrik Jacobsz. Spoor, zie II.

Generatie II

II Hendrik Jacobsz. Spoor ook genaamd Hendrik van der Spoor, Hendrick van der Spoor en Hendrik Spoor, zoon van Jacob Cornelis Spoor (I) en Emmetje Jans van Driel, is overleden > 14-6-1704, schepen.

Hendrick Jacobsz. Spoors koopt op 5-5-1671om f 1-10-0 een paar betgordijnen uit boedel Cornis Centen Schalckoort. Borgen: Adriaen Vos, Willem Dircxsz. Oostent. <12>

Hendrick van der Spoor, de heer outschepen tot Steenbergen en Sr. Nicolaes van der Spoor coopman tot Dordt in qualiteijt als voogden en executeurs (mits meer erfgenamen van Emmetie Jans van Driel dewelke verklare in die qualiteijt te transporteren aen en t.b.v. Willem Huyge Maeskant bode te Claeswael ten huysing en erve aen de Oostz. van de Voorstraette Claeswael tot 151/2 st schaftgeld per jaar, belend ten O. gemenl. watering ten Z. Francois Bieslich, ten W. de Voorstraet ten N. Pieter Pietersz. Hooewerff de jonge. Koper is schuldig f 300-0-0 met f 100-0-0 gereet te betalen en voorts iedere 1-5 a.s. f 50-0-0. Voldaen 28-51708 getek. door secretaris J. van Bijem en op 14-6-1704 ondertek. door C. Schalken en door Jacob Troost en Cornelis Meeldijk. <13>

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) te Steenbergen (nb) 13-5-1673 met Anna Ameroij.

Hendrick Spoors j.m. van Out-Claeswaal met Anna Ameroij j.d. uijt de Clundert, beijde hier woonende. Attestatie gegeven den 28 mei 1673.

Van Hendrik en Anna zijn drie kinderen bekend:
1 Jacobus Spoor is gedoopt te Steenbergen (nb) 6-5-1676 (doopgetuigen waren Jacob Willemsen, Emmeken J. van Driel en Janneken A. de Jongh), zie III.
2 Cornelia Spoor is gedoopt te Steenbergen (nb) 18-11-1677 (doopgetuigen waren Adriaen Digmans, Adriaen H. Secboer en Neeltjen Digmans).
3 Nicolaas Spoor is gedoopt te Steenbergen (nb) 6-2-1678 (doopgetuigen waren Anna Ameroij, Adriaen Digmans en Maria Loijmans).

Generatie III

III Jacobus Spoor, zoon van Hendrik Jacobsz. Spoor (II) en Anna Ameroij, is gedoopt te Steenbergen (nb) 6-5-1676 (doopgetuigen waren Jacob Willemsen, Emmeken J. van Driel en Janneken A. de Jongh).
Jacobus trouwt te Dordrecht (zh) 11-4-1700, trouwt (kerk) aldaar 2-5-1700 met Jannetta van Tricht. Jannetta is gedoopt te Dordrecht (zh) 14-3-1681.

Jacobus van der Spoort geassisteerd met zijn neef Mighiel van der Spoor en met schriftelijk consent van zijn vader met Jannetta van Tricht, j.d. van Dordrecht.
Zie verder: http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=2152...

Van Jacobus en Jannetta zijn acht kinderen bekend:
1 Henrick Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 5-1-1701.
2 Nicolaes Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 13-12-1702.
3 Govert Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 13-12-1702.
4 Govert Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 2-4-1707.
5 Govert Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 14-4-1708, zie IV.
6 Anna Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 27-3-1711.
7 Willem Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 8-10-1714.
8 Barbara Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 11-5-1717.

Generatie IV

IV Govert Spoor ook genaamd Govert van der Spoor, zoon van Jacobus Spoor (III) en Jannetta van Tricht, is gedoopt te Dordrecht (zh) 14-4-1708.
Govert trouwt te Dordrecht (zh) 11-5-1731, trouwt (kerk) aldaar 27-5-1731 met Alida Vermander.

Van Govert en Alida zijn zeven kinderen bekend:
1 Isaac Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 9-3-1732.
2 Janetta Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 14-4-1733.
3 Jenetta Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 30-6-1734.
4 Johanna Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 5-8-1735.
5 Jenetta Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 25-6-1738.
6 Jacob Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 14-12-1740.
7 Jenetta Spoor is gedoopt te Dordrecht (zh) 12-9-1742.

Noten
Dit overzicht is gemaakt op maandag 16 november 2009 met Haza-21 door Piet Molema.
1) RA Cromstrijen -50 1665
2) (Bron: RA Cromstrijen 50 1636)
3) RA Cromstrijen 70
4) (Bron: db 115.459)
5) RA Cromstrijen 65 1665
6) RA Cromstrijen 1659
7) Jochum Jans Moerkerken. Jochum is overleden < 8-3-1681.
8) (Bron: RA Cromstrijen 69 1641)
9) (Bron: RA Cromstrijen 50 1647)
10) RA Cromstrijen -69 4-7-1661
11) (Bron: Polder Groot Gromstrijen 155, 1664)
12) RA Cromstrijen 70, 1671
13) Bron: RA Cromstrijen 47 1704

Groeten,
Piet Molema
Genealogie Hoeksche Waard http://www.familiemolema.nl/hwweb.htm
SubjectAuthorDate Posted
schultie 1252679077000 
molema 1252861212000 
schultie 1252922631000 
molemaw 1252935619000 
schultie 1252937836000 
molemaw 1252939079000 
molema 1258388641000 
per page

Find a board about a specific topic