Search for content in message boards

Internationale Genealogen~Community

Replies: 0

Internationale Genealogen~Community

John van Riemsdijk (View posts)
Posted: 1013870731000
Classification: Query
Beste mede~stamboomonderzoekers,

Sinds kort bestaat er een Community voor Genealogen met het oogmerk;

~ Genealogen wereldwijd bijéén te brengen om onderzoeksresultaten uit te wisselen, contacten te leggen, elkaar te helpen genealogisch materiaal uit te wisselen etc....

~ Een groots overzicht te maken van ALLE geboorten, huwelijken en overlijdens van Nederland.

~ Het tot stand brengen van een uitwisseling van DTB-materiaal van over de gehele wereld.

~ Leden in de gelegenheid te stellen hun onderzoeksresultaten met anderen te delen en te presenteren binnen de Community.

~ Genealogische en Heraldische links te plaatsen.

En nog veel meer,......

De Community bestaat nog niet zo lang en is volop in ontwikkeling......maar het is ons streven aan het einde van dit jaar een rijke bron te vormen voor al diegenen die zich met Genealogie bezighouden.

Lidmaatschap van deze Community is geheel vrijblijvend en kosteloos,....evenals de hulp die wij onze leden trachten te geven bij hun onderzoek.

Kom gerust eens kijken op: communities.msn.nl/GenealogenCommunity en schrijf je in als lid!

John

Find a board about a specific topic