Search for content in message boards

Rentinge

Replies: 5

Re: Rentinge

Posted: 1340526701000
Classification: Query
Een Roelofje Renting is een (klein?)dochter van Jan Renting volgens dit stuk uit te Etstoel:
Deel/folio/datum 30/73/13-11-1693
Eiser: Roeloff Nijes, zoon en mede erfgenaam van wijlen zijn moeder IJde Rentinge en Gese Nijsinge, weduwe van Jan Coust, voormaals gehuwd met Griete Rentinge, dochter van Ide Rentinge voornoemd.
Verweerder: Roeloff Rentinge, Geert Rentinge en Roeloffien Rentinge, kinderen en
bezitters van de partijen bestevader Jan Rentinge
Onderwerp: panding
Inhoud: 200 daalder afkooppenningen wegens afkoopbrief d.d. 2-10-1648.

Mogelijk is Roelofje Renting een dochter van Aaldert Renting, genoemd in het HSR 1672, gezien de vernoeming van een zoon Aaldert. Dit is echter speculatief.
Groeten, Hans
SubjectAuthorDate Posted
Johan Kampen 1047142962000 
edwin 1047202676000 
Johan Kampen 1047231947000 
edwin 1047250528000 
1_stevens8 1333825836000 
hans957 1340526701000 
per page

Find a board about a specific topic